Bedriftshelsa SA søker etter nye medarbeidere ved vårt avdelingskontor på Frøya

19.08.2016

Søknadsfrist 15. september

2 sykepleierstillinger; 100% og 60%. Se utlysningsteksten her

Fysioterapeut i 80% stilling. Se utlysningsteksten her

 

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013