Minstelønnssatser i skips- og verftsindustri og fiskeindustribedrifter

15.01.2015

Det er vedtatt ny minstelønnssats i skips- og verftsindustrien. Tariffnemnda har også fattetvedtak om allmenngjøring av tariffavtaler i fiskeindustribedrifter. 
Les mer her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013