Arbeidstilsynet mottar årlig nærmere 1700 meldinger om arbeidsrelaterte støyskader.

27.04.2012

Tilsyn i utvalgte bransjer
Arbeidstilsynet er nå i gang med tilsyn i bransjene bygg og anlegg, produksjonsbedrifter og verksteder, barnehager, bakkepersonell på flyplasser og musikk og underholdningsbransjen.

Les mer.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013