Risikofaktorer for langtidssykmelding med muskel- og skjelettdiagnoser.

25.11.2011

Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til både langvarig sykefravær og uførepensjon i Norge. En ny studie fra STAMI peker på betydningen av arbeidsmiljøet for langtidsfravær med disse lidelsene. 
Les mer

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013