BEDRIFTSHELSA

Vi hjelper deg og din virksomhet med å skape sunne og trygge arbeidsplasser!

Hensikten med HMS-arbeid er å skape et godt arbeidsmiljø som virker helsefremmende og gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Forebygging er et nøkkelord!

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakerne..
Det gjør vi best ved å arbeide tett og systematisk med deg og din virksomhet.

Bedriftshelsa har hovedkontor på Kyrksæterøra i Hemne kommune og avdelingskontor på Sistranda i Frøya kommune.
Hovedvekten av medlemsmassen ligger i Hemne, Hitra og Frøya, men vi betjener også medlemmer i flere omkringliggende kommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Ansatte i Bedriftshelsa har kompetanse på områdene helse, miljø og sikkerhet (HMS) og skal bistå arbeidsgiver og ansatte med det forebyggende og helsefremmende arbeidet i virksomhetene..
Vi har den fagkompetanse som en godkjent bedriftshelsetjeneste skal ha.