Systematisk HMS-arbeid

webbht-22.jpg (på karusell)Systematisk HMS-arbeid (Internkontroll)

Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides et system for oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøet i virksomheten (internkontroll). Arbeidsmiljøkartlegginger og risikovurderinger er en viktig del av dette arbeidet.

Kort om hva systematisk HMS-arbeid er:

 • Hensiktsmessig organisering av arbeidet
 • Gode og sikre arbeidsvaner
 • Klare ansvarsforhold
 • Ryddige lokaler og arbeidsplasser
 • Sikre produkter og forbrukstjenester
 • Ivaretakelse og forvaltning av ressurser, blant annet naturressurser

Alle punktene ovenfor vil medføre kvalitet i arbeidet og gi bedre resultater.

Forbedringer innenfor HMS-området, gir resultater bl.a. i form av:

 • bedre helse blant arbeidstakerne 
 • bedre trivsel blant arbeidstakerne 
 • bedre sikkerhet for mennesker og materiell
 • bedre ressursutnyttelse – hindre økt avfallsmengde og spare penger 
 • produksjonsplanlegging for å sikre bruk av miljøvennlige materialer og kjemikalier

Erfaringer viser at det er lønnsomt å forebygge i forhold til å drive med reparasjoner.

Bedriftshelsa SA bistår virksomhetene med:

 • utforming, gjennomføring og oppfølging/revisjon av internkontrollsystemet
 • Vi tilbyr videre kvalifisert yrkeshygienisk kompetanse om virksomheten ønsker bistand til å bli sertifisert, interne og eksterne revisjoner i henhold til NS/ISO 9000 og NS/ISO 14000