Organisatorisk-/Psykososialt arbeidsmiljø

websorthvittbht-31.jpg (på karusell)Organisatorisk arbeidsmiljø – omfatter bl.a. hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, grad av medvirkning, grad av frihet i jobben, ensformig eller variert.

Psykososialt arbeidsmiljø – er de organisatoriske, sosiale og mellommenneskelige faktorer som påvirker arbeidstakernes arbeidsevne, helse og velferd i arbeidet. Opplevelse av trivsel, lederskap, kommunikasjon, stress, konflikter, mobbing og trakassering, vold og trusler om vold.

Krise: f.eks. ulykke, vold, trusler, ran, brann og/eller dødsfall.
Sviktende håndtering av slike situasjoner kan resultere i unødvendige belastninger for berørte, økt fravær og produksjonstap for virksomheten.

Gevinsten ved å arbeide for et godt arbeidsmiljø

  • mestring og trivsel hos ansatte
  • ansatte som trivs – får overskudd, yter mer og bidrar til økt produktivitet

Vi har god kompetanse innenfor området og hjelper gjerne din virksomhet med bl.a.

  • Oppbygging og utvikling, eller revisjon, av kriseplan for bedriften 
  • Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, gjerne i forbindelse med helsekontakt
  • Intervju ved hjelp av åpne spørsmål
  • Spørreskjema som tar temperaturen på arbeidsmiljøet, hva er bra og hva bør det arbeides videre med
  • Faktaundersøkelse; når påstand står mot påstand 
  • Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)
  • Rapport med forslag til tiltak
  • Bistår virksomheten ved gjennomføring av tiltak

 

Les mer om våre arbeidsområder i menyen til venstre eller ta kontakt for en uforpliktende samtale