Yrkeshygiene

webbht-12.jpgYrkeshygiene defineres i Norsk yrkeshygienisk forening sine vedtekter slik:
«Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.»

Hygiene betyr forebyggende helsearbeid, og en yrkeshygieniker er da en som forebygger helseskader i arbeidslivet.

Vår yrkeshygieniker har solid faglig bakgrunn innen kjemi /biologi/fysikk og mange års erfaring med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og kan tilby en rekke aktuelle tjenester innen

  • Luftkvalitet, inneklima- og arbeidsmiljømålinger,
  • rådgivning ved planlegging av nybygg, ombygginger og ved etablering av nye arbeidsplasser for å forebygge plager
  • identifisering, kartlegging og risikovurdering av alle relevante arbeidsmiljøfaktorer
  • oppbygging og vedlikehold stoffkartotek
  • oppdatering eksponeringsregister
  • tiltak for å eliminere eller redusere eksponering og helserisiko
  • vurdering av riktig type verneutstyr der dette er nødvendig 
  • Opplæring, kurs og temamøter i bedriften ad risiko, tiltak som kan redusere risiko, valg og bruk av verneutstyr mm. 
  • laboratorietjenester

Les mer om våre arbeidsområder i menyen til venstre eller ta kontakt for en uforpliktende samtale