Ergonomi

websorthvittbht-29.jpgErgonomi kan forenklet beskrives som samspillet mellom arbeidsmiljø, teknologi og mennesket.
Hovedregelen er at arbeidsplassene skal tilpasses de ansatte og ikke omvendt!
Målet er å forebygge muskel- og skjelettplager hos de ansatte.

Muskel- og skjelettplager er blant de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge. Tidligere ble utvikling av muskel- og skjelettplager i stor grad forbundet med mekaniske belastninger. Ny forskning viser at bildet er mer sammensatt enn man først trodde. Noen ganger er det psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold som forårsaker muskel- og skjelettplager. Med kunnskap og informasjon, kan bedriften forebygge sykefravær og utvikling av muskel- og skjelettlidelser.

Vi har god kompetanse innenfor området og hjelper gjerne din virksomhet med:

  • Kartlegge og risikovurdere arbeidsoppgaver
  • Forslag til tiltak. 
  • Bistå med gjennomføring av tiltak.
  • Råd og veiledning til ledere og ansatte 
  • Individuell oppfølging
  • Delta i omstillingsprosesser og endringsprosesser i bedriften for eksempel ved innkjøp av nye maskiner, endringer av bygningsmasse og nybygg.
  • Fysisk aktivitet
  • Undervisning og opplæring i ergonomi

Les mer om våre arbeidsområder i menyen til venstre eller ta kontakt for en uforpliktende samtale