Tjenestetilbud

Vår viktigste oppgave er å forebygge at ansatte får helseplager som en følge av forhold på arbeidsplassen. Dette kan oppnås ved å gjøre lederne i stand til å utføre godt miljøarbeid i samarbeid med sine ansatte.

I menyen til venstre finner du de tjenestene vi kan tilby.