Historikk

Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste (HFB) ble stiftet 10.12.1990, med oppstart høsten -91.
HFB skiftet firmanavn til Bedriftshelsa på årsmøtet i 2011.
På årsmøtet i 2012 ble vi et samvirkeforetak - Bedriftshelsa SA med egne vedtekter og eget styre valgt av årsmøtet.
Fra 1.1.2012 tok vi over tidligere HMS Ressurs sine medlemmer på Frøya og Hitra, noe som tilførte oss 34 nye medlemsvirksomheter med til sammen 1143 medlemmer.  

Totalt betjener vi i dag 136 medlemsvirksomheter med til sammen 3550 ansatte. De fleste av våre medlemsvirksomheter finner du i Hemne, Hitra og Frøya. Resterende finner du i flere omkringliggende kommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Bedriftshelsa SA har hovedkontor i Hemne og avdelingskontor på Frøya.

Utvikling i antall tilslutta virksomheter og medlemmer fra 1991  t.o.m -18 er slik:

Årstall

Antall virksomheter

Antall medlemmer

1991/-92

23

503

1998

62

1674

2000

70

1821

2004

61

1767

2006

62

1881

2008

68

1859

2009

70

1839

2010

77

1835

2011

81

1870

2012

129

3600

2013

133

3800

2014

133

3800

2015

140

4000

2016

139

3260

2017

134

3228

2018

136

3553