Roller og Ansvar

Bedriftshelsa er et arbeidsmiljøtiltak og et verktøy for virksomheten i arbeidet med å oppfylle krav i arbeidsmiljøloven og tilhørende aktuelle forskrifter.

Bedriftshelsa skal primært prioritere arbeid med forebyggende og helsefremmende arbeid i virksomhetens helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS).

Alle ansatte skal kunne gå hjem like frisk som da de kom på arbeid.
Dette innebærer informasjon, rådgivning og veiledning i forhold til arbeidsgiver, vernetjenesten, enkeltmedlemmer og/eller grupper av medlemmer som er et ledd i det forebyggende helse- og miljøarbeidet i medlemsvirksomhetene.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsmiljøloven slår fast at HMS er et lederansvar i organisasjonen.
Ansvarlig leder skal til enhver tid ha oversikt over alle arbeidsmiljøutfordringer innen sitt ansvarsområde.
Ansvarlig leder skal sørge for at Bedriftshelsa bistår på en rekke områder i tråd med forskriftene om "Organisering, ledelse og medvirkning" og når virksomheten ellers ser det som ønskelig eller formålstjenlig med bistand.
En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med arbeidet er at Bedriftshelsa og virksomheten har en kontinuerlig dialog, og sammen blir enige om hvordan vi konkret skal samarbeide.

Det er den som har skoen på som best kjenne hvor den trykker!