Medlemskap

Medlemskap - Hvordan kan din virksomhet bli medlem i Bedriftshelsa?

SPØR OSS om det er noe du lurer på!

Ta kontakt med oss på telefon 72 45 04 40, send oss en forespørsel på e-post eller brev for informasjon om tjenester vi kan levere og pristilbud.
Vi kommer gjerne på et uforpliktende møte i din virksomhet.

Med bakgrunn i din presentasjon av virksomheten og evt. behov og ønsker dere har så vil vi informere om hva vi kan hjelpe din virksomhet med.
Dersom din virksomhet ønsker å bli medlem i Bedriftshelsa så bekreftes medlemskapet ved signering av kontrakt.

Hva får din virksomhet som medlem i Bedriftshelsa?

 • Tilgang til den fagkompetanse vi har i vårt team
 • Egen kontaktperson
  • ansvar for koordinering mellom din virksomhet og Bedriftshelsa
  • informasjon og veiledning om krav og påbud for din virksomhet
  • sørger for at rett kompetanse settes inn når tjenester leveres samt oppfølging av disse
 • Samarbeids- og planleggingsmøter
 • Handlingsplan (periodevise planer) og årsrapporter over avtalt bistand og leveranser av avtalte tjenester fra Bedriftshelsa i virksomhetens HMS-arbeid.
 • Rapporter med oversikt over resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige forhold og forslag til forebyggende tiltak 
 • Oppfølgingsmøter

Handlingsplan (periodevis plan)

Med utgangspunkt i virksomhetens behov for bistand i det forebyggende HMS-arbeid, skal det utarbeides periodiske planer for Bedriftshelsa sitt arbeid i/bistand til virksomheten.
Det skal bl.a. gå klart frem av handlingsplanen hva Bedriftshelsa skal bistå med, hvordan, hvem som har ansvaret for hva og når tjenesten er planlagt levert.