Organisering

Bedriftshelsa SA er en fellesordning for virksomheter i kommunene Aure, Hemne, Snillfjord, Orkdal, Trondheim, Frøya og Hitra. Bedriftshelsa SA eies og drives av medlemsvirksomhetene.

  • Årsmøtet er Bedriftshelsa SA's øverste organ og velger representanter til styret.
  • Årsmøtet velger et styre med 5 representanter, 3 arbeidsgivere og 2 arbeidstakere.

Styrets sammensetning i 2019:

Tor Erik Wingan, leder

HOB verkstedsenter AS

Randi Stormyr nestleder

SL Maskin AS

Evie Kullin Styremedlem

Måsøval

Inger Johanne Alfsen Styremedlem

Aqua Gen AS

Marit Moe Berg Styremedlem (Ansattrepresentant)

Bedriftshelsa SA

May Linn Kjerringvåg Pers. vara Ansattrepresentant

Bedriftshelsa SA

Ole A. Heggvik 1. varamedlem

G-Bygg AS

Annlaug Birkevaag 2. varamedlem

Allvekst AS

Tore Kjørsvik 3. varamedlem

AspNor AS

Daglig leder Anne Carin Kirknes er sekretær for styret.