Om oss

Vårt team består av

 • bedriftslege,
 • fysioterapeuter,
 • helsesekretær,
 • sykepleiere,
 • verneingeniør,
 • sertifisert yrkeshygieniker (nr. 137 av totalt i underkant av 200 i hele Norge!) 
 • arbeids-/organisasjonspsykolog

I tillegg kjøper vi timer hos ansattes fastlege og fra annen fagkompetanse ved behov.

Bedriftshelsa skal prioritere forebyggende og helsefremmende arbeid når vi bistår virksomhetene.

Forebyggende arbeid

Å måle effekt av forebyggende arbeid er vanskelig, det synes først når det ikke blir gjort og det tar gjerne lang tid før virkningen blir synlig.
I hvert fall kommer virkningen ikke til syne på neste års budsjett, og kanskje heller ikke i denne valgperioden.

Effekten av forebyggende arbeid er vanskelig å dokumentere da:

 • de helseplager og sykdommer som ikke oppsto synes ikke
 • de ulykkene og uønska hendelsene som ikke skjer, skaper ingen dramatikk
 • de som ikke blir utsatt for disse sykdommene og ulykkene, opplever ingen gevinst av dette,
  de får ikke en gang vite at de har unngått noen helseplager, sykdom eller ulykke.