Bransjer som Arbeidstilsynet planlegger tilsyn hos i 2011

06.05.2011

• Bygg- og anlegg 
• Industri  
• Verft   
• Ambulansepersonell 
• Restaurant 
• Hotell   
• Kontorarbeidsplasser 
• Oppfølgingstilsyn

 Arbeidstilsynet har i 2010 og 2011 arbeidet med et prosjekt; 
"føre var! - forebygging av muskel og skjelettplager"

Målet for prosjektet:
Øke antall virksomheter som systematisk forebygger arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.
Muskel- og skjelettplager har i mange år vært den største årsaken til sykefravær og
uføretrygding.

Strategier for å nå dette målet:
* Øke antall tilsyn i virksomheter og bransjer med høy risiko for muskel- og skjelettplager
* Øke kunnskapen om årsakssammenhenger mellom muskel- og skjelettplager
   og organisatoriske forhold.
* Systematisere og videreutvikle metoder og tilsynspraksis
* Drive veiledning og holdningsskapende arbeid rettet mot å skape    
   helsefremmende arbeidsplasser, forebygge muskel- og skjelettplager
   og informere om gode løsninger

 

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013