HFB inviterer til kurs; HMS opplæring for ledere.

11.01.2011

MÅLGRUPPE: Arbeidsgivere og ledere.

Opplæring i HMS er lovfestet for arbeidsgiver jfr. arbeidsmiljølovens § 3-5 og for dem som leder en del av virksomheten i arbeidsgivers sted jfr. Arbeidsmiljølovens § 1-8.

Kurset tar for seg arbeidsgiver/leders ansvar tilknyttet HMS.

Kurset omfatter bl.a. temaene:
* Arbeidsmiljøloven med forskrifter
* Roller innen HMS arbeid
* Systematisk HMS arbeid
* Arbeidsmiljø faktorer
* Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
* Inkluderende arbeidsliv

Kursets varighet er 2 dager.

Dato:  Onsdag 23.03 og  Torsdag 07.04.   
Tid:     Kl. 08.30 – 15.00 begge dager.          

STED: Hotell Hemne

KURSVEILEDERE: HMS-rådgivere i HFB

KURSANSVARLIG: HMS- rådgiver/vernepleier Tor Holmen

ANTALL DELTAKERE : 15-20
Det må være minimum 12 påmeldte for at kurset blir gjennomført!

Pris:    Medlemmer av HFB  : kr. 3.000,- 
           Ikke-medlemmer av HFB : kr. 4.000,-
           Kursavgift inkl. materiell, kaffe/te og frukt begge dager

Binende påmelding:  Skriftlig påmelding innen 11. mars, gjerne via vår hjemmeside under kursoversikt.

Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart, eller manglende frammøte,
                   faktureres hele avgiften.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013