HFB inviterer til 40 timers arbeidsmiljøkurs.

11.01.2011

Hemne Felles Bedriftshelsetjeneste (HFB) inviterer til
Grunnopplæring i arbeidsmiljø ”40 timers kurs”

MÅLGRUPPE:  Ledere, verneombud, medlemmer av AMU og andre interesserte.

Kurset omfatter temaene:

* Arbeidsmiljøloven med forskrifter
* Roller innen HMS arbeid
* Systematisk HMS arbeid
* Arbeidsmiljø faktorer
* Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Dato: Tirsdag 15.03, onsdag 16.03, torsdag 24.03 og   
          onsdag 06.04.

Tid:   kl. 08.30 – 15.00 alle dager.

STED:
Hotell Hemne

Torsdag 31.03 blir avsatt til arbeid i egen virksomhet med mulighet for veiledning.

Kursavgift: kr. 5.000,- for medlemmer og 6.000,- for ikkemedlemmer som 
                   inkluderer: Materiell, bevertning, kaffe/te og frukt alle dager.

Kursansvarlig: HMS-rådgiver/vernepleier Tor Holmen

(Det må minimum være 12 påmeldte for at kurset skal gjennomføres)

Påmeldingsfrist: 01.03.11  Skriftlig bindende påmelding, gjerne via vår hjemmeside under kursoversikt.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013