BEDRIFTSHELSA er en GODKJENT Bedriftshelsetjeneste !!

28.06.2010

 

Fra 1. fanuar 2010 ble det innført en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenester.

BEDRIFTSHELSA er vurdert etter godkjenningskriteriene og Arbeidstilsynets konklusjon er at vi 

samlet sett er i  stand til å gi en helhetlig forebyggende bistand i det systematiske 

helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. BEDRIFTSHELSA oppfyller med dette forskriftenes krav til 

kompetanse, kvalitetssystem og volum på fagpersonale.

 

 

Til orientering:

Arbeidstilsynets godkjenningsordning kan gi bedriftshelsetjenestene følgende status:

Godkjent:

Bedriftshelsetjenesten oppfyller forskriftens krav til kompetanse, kvalitetssystem og volum på fagpersonale.

Godkjent plan:

Overgangsordning - bedriftshelsetjenesten må oppfylle vilkårene i forskriftens § 7 innen en bestemt frist, men kan levere tjenestene sine til virksomhetene på lik linje med en bedriftshelsetjeneste som er alminnelig godkjent.

Under behandling:

Søknad er under behandling.

Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettside

 

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013