HMS-opplæring for ledere starter i Oktober.

15.09.2008

Målgruppe: Arbeidsigvere og ledere. 

Opplæring i HMS er også lovfestet for arbeidsgivere jf. arbeidsmiljølovens § 3-5.
Kurset tar for seg arbeidsgiver/lerders ansvar tilknyttet HMS.Kurset omfatter temaene:

  • Hva er HMS?
  • Hvilke krav stilles til deg som leder?
  • Hvilke andre aktører finnes i HMS-arbeidet?
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Hvordan finne tid til HMS-arbeid i en travel hverdag?
  • Tilrettelegging og psykososialt arbeidsmiljø

Kursets varighet er 2 dager.


TID: Mandag 27.10.08 og Tirsdag 28.10.08
Dag 1: kl. 09.00 - 16.00
Dag 2: Kl. 08.00 - 15.00
STED: Hotell Hemne
KURSVEILEDER: Fagkonsulent Marianne Schjølberg, Arbeidsmiljøsenteret
KURSANSVARLIG: Daglig leder Gerd Handegard Hynne, HFB
ANTALL DELTAKERE: 20

Det må minimum være 12 påmeldte for at kurset blir gjennomført!

Kursavgift inkl. lunch, materiell, kaffe/te og frukt begge dager:
Pris: Medlemmer av HFB kr. 3000,-. Ikke-medlemmer av HFB kr. 4000,-

Påmelding: Skriftlig (pr. post, faks eller e-post) snarest og senest 26. september. Bindende påmelding!
Avbestilling: Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart, eller manglende frammøte, faktureres hele avgiften.

Med hilsen
Gerd Handegard Hynne
daglig leder

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013