Informasjon fra Bedriftshelsa vedr. Korona – pandemi.

16.03.2020

Konkrete tiltak for å bidra til å begrense spredning av korona – viruset innebærer at samtlige ansatte i Bedriftshelsa SA fra og med fredag 13.03. har hjemmekontor inntil videre.

Dette innebærer videre at all planlagt aktivitet ute i våre medlemsbedrifter utsettes på ubestemt tid.

Der det er gjort konkrete avtaler i kommende periode, vil den enkelte bedrift bli kontaktet pr. mail av sin kontaktperson.

 

Vi er tilgjengelig i ordinær arbeidstid 08 – 15.30 på tlf. 72 45 04 40 og pr. mail mandag - fredag, og bistår ved behov for avklaring vedr. den pågående pandemien.

 

Med vennlig hilsen

 

Daglig leder

Bedriftshelsa SA

 

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013