Arbeidstilsynets prioriterte aktiviteter for 2018

22.03.2018

I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, 
transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, 
jord og skogbruk, akvakultur og dykking. 

Les mer om saken her

Logo Arbeidstilsynet

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013