Endrede minstelønnssatser i flere bransjer

29.05.2015

Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiskeindustribedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

Ler mer om saken her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013