Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

02.02.2015

Tre samlokaliserte enheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet blir etablert i 2015.

Både i Bergen, Stavanger og Oslo skal medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobbe sammen om å 
gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer.

Les mer her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013