Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

16.01.2015

Etter en høring høsten 2014 har Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2015. 
Les mer her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013