Rett til stilling som utgjør faktisk arbeidstid

16.01.2015

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid i denne perioden. 
Les mer her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013