Støy i arbeidslivet og helseeffekter

08.12.2014

Støy er et stort problem på mange arbeidsplasser, både på land og offshore.

En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, viser helseeffekter av støy i arbeidslivet.

Les mer her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013