Vold og trusler om vold fører til et høyt sykefraværsnivå blant helse- og sosialarbeidere

17.10.2014

I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har forskere funnet at vold og trusler om vold har størst betydning for legemeldt sykefravær

Les mer her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013