Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli.

19.06.2014

Som hovedregel vil det fra 1. juli ikke lengre være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen.

Les mer her

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013