Nytt prosjekt ved STAMI om tungt fysisk arbeid

26.05.2014

Nylig satte STAMI i gang et forskningsprosjekt om arbeidsevne og virkninger av tungt, fysisk arbeid i pleie- og omsorgssektoren og i byggebransjen. Prosjektet fokuserer særlig på de eldre arbeidstakerne.

Les mer her

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013