Tilrettelegging av arbeidsmiljøet for gravide

07.02.2014

LOGO STAMI

Ulike eksponeringer i arbeidslivet kan føre til skader i svangerskapet.
I Norge blir ca 70 prosent av alle gravide sykmeldt i perioder i svangerskapet. 
En stor del av sykefraværet skyldes manglende tilrettelegging på arbeidsplassen.
Les mer om saken
her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013