Ny STAMI-rapport: Arbeidsrelatert støy og helse

07.01.2014

Støy anses som et av de største problemene i arbeidslivet.
 
Meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør omlag 60 prosent av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer, 

og holder seg stabilt trass i forebyggende tiltak. 

Les mer
her.

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013