Arbeidstilsynet Innfører overtredelsesgebyr

07.01.2014

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge 
virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr.
Les mer her.

 

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013