Nyheter fra Arbeidstilsynet: Ny faktaside om administrative normer

26.08.2011

Administrative normer er øvre grenser for hvor mye en arbeidstager kan utsettes for av enkelte stoffer i løpet av en 8-timers arbeidsdag.

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside som forklarer hva administrative normer er og hvordan de skal brukes. www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html

Yoga kurs for alle

22.08.2016

Regelverksendringer

17.01.2014

Strømulykke-app

10.06.2013