Miljøledelse.Miljøfyrtårn logo

De siste 50 årene har energi og materialressurser pr. innbygger steget betraktelig. Det har kommet nye og ressurssterke behov som bl.a. bil, PC med internett, mobil, merkeklær, varmekabler i gulv, man reiser oftere etc. Denne moderne livsstilen medfører større beslag på materialer, energi og arealer.

Vårt private og offentlige forbruk er med å bidrar til et marked for vare- og tjenesteproduksjon. Uansett hvilke produkter og tjenester vi håndterer vil dette ha uønskede effekter på miljøet, i større eller mindre grad, nær sagt uansett hva det er for noe. Dette betyr at dersom vi reduserer det totale forbruket, reduserer vi også normalt vår belastning på det ytre miljøet. Et godt utgangspunkt er å kjøpe inn mest mulig miljøeffektive varer og tjenester i riktige mengder. Når en forhindrer innkjøp av overflødige produkter, blir det også mindre å kassere - ergo mindre avfall. Avfallshåndtering er en av flere HMS-aktiviteter vi til daglig håndterer for å ivareta HMS.

Bedriftshelsa SA bidrar til en bærekraftig utvikling og er bevisst i forhold til sin miljøpåvirkning. Derfor ble Bedriftshelsa sertifisert som Miljøfyrtårn 30.01.2018!